Najlepsza prezentacja
  1. Do konkursu można zgłaszać prezentacje na dowolny temat związany z energetyką jądrową i jej aspektami technicznymi, ekonomicznymi czy społecznymi, a także innymi zastosowaniami technik jądrowych.
  2. Prezentacje zostaną wygłoszone w ramach sesji prelekcji studenckich w czasie trwania konferencji.
  3. Czas prezentacji powinien wynieść około 15 - 20 min, przewidywany jest czas doatkowy na zadawanie pytań przez publiczność.
  4. W konkursie mogą wziąć udział prezentacje o charakterze opracowań naukowych, ale również popularnonaukowe i edukacyjne, w przystępny sposób prezentujące wybrany aspekt.
  5. Opracowanie może dotyczyć zarówno aspektów naukowych i technicznych, jak i ekonomicznych, społecznych czy prawnych.
  6. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.
  7. Szczegółowy regulamin konkursu dostepny jest poniżej.
  8. Formularz zgłoszeniowy, wraz z abstraktem należy przesłać drogą elektroniczną do 13 maja, na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

Zapraszamy do udziału!                   

 

 

 

 

 

 

Regulamin szczegółowy:

  

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem:

 

 

 

 

16-18 maja 2018

AGH w Krakowie

III Akademickie Forum Energii Jądrowej