• „Analiza sieci elektroenergetycznej w kontekście powstania elektrowni jądrowej”

  Prelegent: Konrad Bielawski (Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, KN Energetyki i Ochrony Środowiska) Autor: Konrad Bielawski   Prezentacja zawiera analizę obecnych możliwości polskiego systemu elektroenergetycznego do przyłączenia dużych jednostek wytwórczych i realizacji polityki dywersyfikacji źródeł mocy. Referat podzielony jest na 3 główne działy; bezpieczeństwo infrastruktury sieci, bezpieczeństwo dostaw oraz niezbędne do przeprowadzenia Read More
 • „Koncepcja ciekłosolnych reaktorów LFTR”

  Prelegent: Maciej Konieczny (Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska) Autor: Maciej Konieczny     Prezentacja skupia się na koncepcie reaktorów torowych na ciekłe fluorki. Ta interesująca koncepcja reaktorów termicznych to maszyna wykorzystująca cykl paliwowy toru do produkcji i rozszczepiania powstałego uranu-233, w założeniu osiągająca przy tym wysokie Read More
 • „Oznaczanie zawartości izotopów promieniotwórczych w popiele lotnym powstałym w wyniku spalania paliwa stałego”

  Prelegent: Anna Kawalec (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, KNEJ Uranium) Autor: Filip Jędrzejek, Jadwiga Najder, Anna Kawalec, Kamil Krzemień, Monika Pieszka, Piotr Pisarczyk     Popiół lotny to drobno uziarniony  pył, składający się głównie z kulistych ziaren, otrzymanych w wyniku spalania pyłu węglowego, przy udziale lub też bez udziału materiałów Read More
 • „Proces radiacyjnej higienizacji żywności”

  Prelegent: Anna Bromboszcz (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Koło Naukowe Energetyki i Ochrony Środowiska) Autor: Anna Bromboszcz   Z uwagi na narastający problem głodu na świecie należy szukać rozwiązań gwarantujących ograniczenie ilości marnujących się produktów spożywczych oraz zasobów środowiska. Jedną z technik, która stanowi alternatywę dla dotychczas stosowanych środków chemicznych Read More
 • „Symulator elektrowni jądrowej opartej na reaktorze AP1000”

  Prelegent: Piotr Pisarczyk Autorzy: Jadwiga Najder, Damian Pietrasz, Piotr Pisarczyk, Filip  Pyteraf AP1000 jest modelem reaktora lekkowodnego ciśnieniowego zaprojektowanym przez firmę Westinghouse. Zaliczany do generacji III+, posiada zaawansowane pasywne zabezpieczenia. Pierwsza eletrownia oparta na AP1000 ma zostać ukończona w 2017r. Jednak nie trzeba zostawać operatorem elektrowni jądrowej, by doświadczyć obsługi tego Read More
 • „Sysytemy napędzane akceleratorami ADS”

  Prelegent: Maciej Dziewiecki (Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska) Autor: Maciej Dziewiecki   Zużyte paliwo z konwencjonalnego reaktora jądrowego zawiera wiele radionuklidów, z których większość (zwłaszcza produkty rozszczepienia) ulega szybkiemu rozkładowi. Jednak znaczna część odpadów w nim zawartym to długożyciowe aktynowce (neptun, ameryk i kiur). Ze Read More
 • „Wpływ metodologii na analityczne określenie dawki skutecznej promieniowania jonizującego pochłoniętej przez człowieka”

  Prelegent: Barbara Kędzierska (Nuclear Power Engineering, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska) Autor: Barbara Kędzierska   Promieniowanie jonizujące na Ziemi pochodzi ze źródeł naturalnych i antropogenicznych. W odpowiednim zakresie wywiera pozytywny wpływ na organizm ludzki, jednak jego ilość musi być monitorowana, szczególnie na terenach, gdzie może pojawić się gwałtowny wzrost Read More
 • Dozymetria awaryjna, czyli „a co, jeśli będzie awaria?"

  Prelegent: Dariusz Aksamit (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska) Autor: Dariusz Aksamit     Wypadki radiacyjne zdarzały się, zdarzają i będą się zdarzać, więc jako osoby zajmujące się ochroną radiologiczną musimy być na nie przygotowani. Jednym z pierwszych działań podejmowanych podczas ciężkiej awaria w elektrowni jądrowej, w skutek które dochodzi do skażenia i Read More
 • 1

 

 

Kolejność prelekcji w sesji konkursowej:

l.p. Imię Nazwisko temat
1 Dariusz Aksamit Dozymetria awaryjna, czyli „a co, jeśli będzie awaria”?
2 Konrad Bielawski „Analiza sieci elektroenergetycznej w kontekście powstania elektrowni jądrowej”
3 Anna  Bromboszcz „Proces radiacyjnej higienizacji żywności”
4 Maciej Dziewiecki „Sysytemy napędzane akceleratorami ADS”
5 Anna  Kawalec „Oznaczanie zawartości izotopów promieniotwórczych w popiele lotnym powstałym w wyniku spalania paliwa stałego”
6 Barbara Kędzierska „wpływ metodologi na analityczne określenie  dawki skutecznej promieniowania jonizującego pochłoniętej przez człowieka”
7 Maciej Konieczny „Koncepcja ciekłosolnych reaktorów LFTR”
8 Piotr Pisarczyk „Symulator elektrowni jądrowej opartej na reaktorze AP1000”

 

 

 

17-19 maja 2017

AGH w Krakowie

II Akademickie Forum Energii Jądrowej