• „Badania nad antymaterią - instalacje badawcze oraz rezultaty" +

  Prelegent: Maciej Dziewiecki (Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska) Autor: Maciej Dziewiecki   W 1928r. Paul Dirac zaprezentował, odkryte przez siebie i nazwane później jego nazwiskiem, równanie falowe opisujące elektron w sposób relatywistycznie niezmienniczy. Równanie to przyniosło mu Nagrodę Nobla w 1933r, jednak w momencie jego wygłoszenia Read More
 • „Naturalne tło promieniowania gamma w obecności rektora jądrowego." +

  Prelegent: Joanna Furtak (Energetyka i Chemia Jądrowa, Wydział Chemii UW, Wydział Fizyki UW) Autor: Joanna Furtak   Przedmiotem przedstawionego opracowania jest analiza naturalnego tła promieniowaniagamma w obecności reaktora jądrowego działającego w Instytucie Laue-Langevin (ILL) w Grenobleoraz jego porównanie z naturalnym tłem promieniowania na Wydziale Fizyki UniwersytetuWarszawskiego. W pierwszym z pomiarów Read More
 • „Detektory samozasilające się w pomiarach reaktorowych" +

  Prelegent: Paweł Karpowicz (Energetyka i Chemia Jądrowa, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski ) Autor: Paweł Karpowicz   Samozasilające się detektory są szeroko wykorzystywane w reaktorach jądrowych. Sągłownie stosowane do mapowania strumienia neutronów, lecz często znajdują zastosowaniew systemach kontroli reaktora i ochrony rdzenia. Zaletami tego typu detektorów są ich małewymiary, które nie zaburzają Read More
 • „Wpływ pracującej elektrowni jądrowej na stan radiologiczny gleby oraz hydrosfery" +

  Prelegent: Rafał Mińko (student, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska) Autor: Rafał Mińko   Elektrownie jądrowe stały się nieodzownym elementem krajobrazu Europy. Wykorzystują one podczas swojej pracy paliwo jądrowe, które najczęściej występuje w postaci pastylek uranowych. Reakcja rozszczepienia utrzymywana wewnątrz rdzenia reaktora prowadzi do powstania wielu produktów rozszczepienia o różnych Read More
 • 1

 

 

 

 

 

 

Lista zgłoszeń do sesji posterowej:

l.p. Imię Nazwisko temat
1 Maciej  Dziewiecki „Badania nad antymaterią - instalacje badawcze oraz rezultaty"
2 Joanna  Furtak „Naturalne tło promieniowania gamma w obecności rektora jądrowego."
3 Paweł  Karpowicz „Detektory samozasilające się w pomiarach reaktorowych"
4 Rafał  Mińko „Wpływ pracującej elektrowni jądrowej na stan radiologiczny gleby oraz hydrosfery"

 

 

17-19 maja 2017

AGH w Krakowie

II Akademickie Forum Energii Jądrowej