dr inż. Paweł Gajda

przewodniczący

Katedra Energetyki Jądrowej WEiP AGH w Krakowie

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

inż. Filip Jędrzejek

wiceprzewodniczący

Student WEiP AGH w Krakowie

Koło Naukowe Energetyków Jądrowych Uranium

mgr inż. Dorota Gajda

 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

inż. Jadwiga Najder

 

Student WEiP AGH w Krakowie

Koło Naukowe Energetyków Jądrowych Uranium

inż. Monika Pieszka

 

Student WEiP AGH w Krakowie

Koło Naukowe Energetyków Jądrowych Uranium

inż. Artur Leśniak

 

Student WEiP AGH w Krakowie

Koło Naukowe Energetyków Jądrowych Uranium

Karol Adamski

Pomysłodawca projektu

Student WEiP AGH w Krakowie

Koło Naukowe Energetyków Jądrowych Uranium

17-19 maja 2017

AGH w Krakowie

II Akademickie Forum Energii Jądrowej