Uruchomiono rejestracje, zapraszamy!

 

Tymczasem przedstawiamy listę warsztatów, a to ciągle nie wszystkie pozycje:

 

"Factchecking w Energetyce"

Prowadzący:  wkrótce

                         Instytut Polityk Publicznych

Brak opisu

Poziom zaawansowania: dla każdego

 
"Nukleosynteza, czyli skąd wzieły się pierwiastki"

Prowadzący:  prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski

                         Katedra Energetyki Jądrowej WEiP AGH

Brak opisu

Poziom zaawansowania: dla każdego

 
"Pozyskiwanie paliwa uranowego"

Prowadzący:  mgr inż. Dorota Gajda

                         Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Uran jest metalem z grupy aktynowców i jest ostatnim pierwiastkiem w układzie okresowym naturalnie występującym na naszej planecie. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków na Ziemi (zajmuje 14 miejsce), a jego zawartość w skorupie ziemskiej szacuje się na 0,00018%wag. Jako tlenek znany był już w czasach rzymskich do barwienia ceramiki, jednak dopiero po przełomowym odkryciu Otto Hahn’a oraz Fritz’a Strassman’a w 1938r. stał się on obiektem badań nad możliwością wykorzystania go do celów energetycznych.

Mogłoby się wydawać, że tak duże rozpowszechnienie oraz koncentracja uranu na Ziemi czyni go wręcz idealnym surowcem energetycznym. Jednak, czy rzeczywiście tak łatwo jest pozyskać uran naturalny, a następnie przerobić go na paliwo uranowe?

Poziom zaawansowania: dla każdego

 
"Krótki wykład z medycyny nuklearnej"

Prowadzący:  dr Marek Pruszyński, mgr inż. Rafał Walczak

                          Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

W ostatnich latach zainteresowanie medycyną nuklearną znacząco wzrosło. Coraz częściej w diagnostyce obrazowej oraz w leczeniu stosowane są techniki wykorzystujące radiofarmaceutyki, a więc związki znakowane radioizotopami.
W trakcie wykładu zostaną omówione różne rodzaje promieniowania stosowanego w medycynie nuklearnej, budowa prostych i bardziej skomplikowanych radiofarmaceutyków oraz wymagania jakie taki radiofarmaceutyk musi spełnić zanim znajdzie zastosowanie w medycynie. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pomimo tylu dostępnych radioizotopów i wielu cząsteczek biologicznie aktywnych, tak niewiele radiofarmaceutyków jest dostępnych i stosowanych w klinice medycznej.

Poziom zaawansowania: dla każdego

 
"Komunikacja ekspert-laik, czyli jak rozmawiać o energetyce jądrowej"

Prowadzący:  dr Aleksandra Wagner, dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny

                          Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dlaczego ludzie protestują przeciwko energetyce jądrowej?
 • Bo nie maja wystarczającej wiedzy, ale jak im wyjaśnimy to przestaną.
 • Bo nie wiedzą, że to dla nich dobre, my wiemy lepiej..
 • Bo się boją drugiego Czarnobyla
 • Bo są egoistami, chcą elektrowni ale nie koło swojego domu…
 • Cóż, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana..
Jak rozmawiać z ludźmi o “atomówce”? Jakich błędów się wystrzegać?
Dlaczego najlepsza rada dla eksperta to – “KISS!”
Czy każda perswazja jest manipulacją? Jakie role pełnią eksperci-naukowcy we współczesnych społeczeństwach? Kiedy eksperci tracą wiarygodność?
W jaki sposób budować swoją wiarygodność, aktywnie słuchać, wyjaśniać wątpliwości i przekonywać innych do swoich racji nie popadając w tryb “pouczania”.
Jak nie dać się “zjeść” na spotkaniach publicznych”?
O tym i o innych aspektach komunikacji eksperckiej porozmawiamy podczas warsztatów komunikacji interpersonalnej.
  Uczestnicy będą mieli okazję:
 • przeanalizować najczęściej popełniane błędy w komunikacji eksperckiej,
 • przygotować krótki komentarz do podanej informacji
 • poćwiczyć aktywne słuchanie, wywieranie korzystnego pierwszego wrażenia, budowanie wypowiedzi perswazyjnej (od zdefiniowania celu, przez dobór środków retorycznych, po realizację wpływu)

Poziom zaawansowania: dla każdego

 
"Terapia protonowa"

Prowadzący:  dr inż. Gabriela Mierzwińska

                          Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

brak opisu

Poziom zaawansowania: dla każdego

 
"Radon w środowisku"

Prowadzący:  mgr Dominik Grządziel, mgr inż. Szymon Guguła

                          Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Warsztaty organizowane przez Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Na potrzeby AFEJ zostały nam udostępnione laboratoria instytutu, to niepowatarzalna okazja żeby przyjżeć się  dostępnej w ośrodku aparaturze badawczej. Uczestnicy w ramach zajęć wezmą udział w:
 • pomiarach stężenia radonu w powietrzu atmosferycznym i glebowym oraz w wodzie przy pomocy komory jonizacyjnej
 • pokazie detektorów śladowych do pomiarów stężenia radonu
 • pomiarach naturalnej promieniotwórczości metodami gamma spektrometrycznymi
 • pomiarach mocy dawki promieniowania gamma

Poziom zaawansowania: dla początkujących

 
"Wybrane zagadnienia fizyki reaktorów jądrowych"

Prowadzący:  mgr inż. Grzegorz Kępisty, mgr inż. Michał Orliński

                          Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie

Celem warsztatów będzie prezentacja zasad działania reaktora jadowego oraz podstawowych pojęć związanych z fizyka reaktorową. W planie między innymi: - oddziaływanie neutronu z materią - wizualizacje zjawisk fizyki rdzenia reaktorów - efekty reaktywnościowe - historyczne odkrycia w przemyśle jądrowym i ich podstawy fizyczne

Poziom zaawansowania: dla początkujących

 
"Symulatory reaktorów jądrowych"

Prowadzący:   mgr inż. Przemysław Stanisz

                          Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie

Zajęcia będą dotyczyć zagadnień związanych z pracą bloku jądrowego. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat pracy bloku w warunkach ustalonych, oraz wybranych stanach przejściowych i awaryjnych. Wizualizacja, testowanie oraz obserwacje fizycznych wartości będą demonstrowane przy pomocy symulatora edukacyjnego elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym ciśnieniowym dostarczonego przez MAEA

Poziom zaawansowania: dla średniozaawansowanych

 
"Spektrometria promieniowania jonizującego"

Prowadzący:   dr inż. Paweł Gajda, dr. inż. Władysław Pohorecki

                          Katedra Energetyki Jądrowej WEiP AGH

Podstawowe wiadomości z zakresu detekcji promieniowania jonizującego i dozymetrii. Uczestnicy wezmą udział w pomiarach radiometrycznych promieniowania gamma przy pomocy detektora półprzewodnikowego HPGe.

Poziom zaawansowania: dla każdego

 
"Klaster obliczeniowy Prometheus - superkomputer"

                          Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

Wycieczka do klastra obliczeniowego Prometheus, będącego aktualnie najszybszym superkomputerem w Polsce i jednym z szybszych na świecie (59 na liście TOP500). Pracownicy ACK Cyfronet oprowadzą i opowiedzą o infrastrukturze komputera.

Poziom zaawansowania: dla każdego

 

17-19 maja 2017

AGH w Krakowie

II Akademickie Forum Energii Jądrowej